page-header

Výchova a vzdelávanie

Výchova a vzdelávanie
  • Vypracovanie plánu školení z oblasti BOZP a vedenie evidencie školení z oblasti BOZP
  • Vstupné školenia BOZP novo nastupujúcich zamestnancov
  • Opakované školenia BOZP pre radových zamestnancov
  • Školenie a overovanie znalosti z BOZP vedúcich zamestnancov
  • Školenia BOZP zástupcov zamestnancov
  • Odborné školenia BOZP živnostníkov
  • Špeciálne školenia BOZP /práce vo výškach, vysokozdvižné motorové vozíky, stavebné práce, obsluha TNS a. p. /
  • Školenia vedúcich zamestnancov a radových zamestnancov z oblasti požiarnej ochrany
Máte záujem o naše služby alebo informácie?