page-header

Revízie technických zariadení

Revízie technických zariadení
  • Výkon odborného pracovníka “Tlakových nádob stabilných “
  • Vykonanie všetkých druhov odborných prehliadok a skúšok tlakových zariadení
  • Vykonanie odborných školeni pre obsluhovateľov tlakových zariadení
Máte záujem o naše služby alebo informácie?