page-header

Riešenie odpadov

Riešenie odpadov
  • Spracovanie potrebnej dokumentácie včítane zabezpečenia schvaľovacieho procesu s orgánmi štátnej správy
  • Zabezpečenie kooperatívnych zmlúv na likvidáciu nebezpečných odpadov
Máte záujem o naše služby alebo informácie?